Servicemelding

//Servicemelding
Servicemelding 2017-07-20T08:21:05+00:00

Als u een schade en/of gebrek bij uw object wilt melden, kunt u dit via onderstaand formulier aan ons doorgeven.

Koopwoningen en -appartementen worden volgens de procedure zoals omschreven in de GIW / Garantie- en waarborgregeling behandeld. Om aanspraak te kunnen maken op de regeling, moet de schade en/of het gebrek onder de van toepassing zijnde garantieregeling vallen en binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk aan ons gemeld worden.

Uw melding wordt door onze service-afdeling behandeld. U ontvangt zo spoedig mogelijk een bericht van ons.

Formulier servicemeldingAdres


Evt. factuuradres


Projectinformatie


Overige informatie


Foto's m.b.t. de melding