Servicemelding

//Servicemelding
Servicemelding 2021-01-04T08:58:19+00:00

Als u een schade en/of gebrek bij uw object wilt melden, kunt u dit via onderstaand formulier aan ons doorgeven.

Koopwoningen en -appartementen worden volgens de procedure zoals omschreven in de Woningborg Garantie- en waarborgregeling behandeld. Om aanspraak te kunnen maken op de regeling, moet de schade en/of het gebrek onder de van toepassing zijnde garantieregeling vallen en binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk aan ons gemeld worden. Indien achteraf blijkt, dat aan het verzoek tot herstel geen schending van een garantienorm of geen schending van de contractuele aansprakelijkheid uit de overeenkomst ten grondslag lag, zijn wij gerechtigd om aan de garantiegerechtigde een bedrag aan inspectiekosten in rekening te brengen, deze kunt u terugvinden in de Woningborg Garantie- en waarborgregeling .

Let op!
Ook wij houden ons aan de RIVM richtlijnen. Dit betekent dat voornamelijk urgente meldingen (zoals lekkages) door ons en/of onze onderaannemers en leveranciers zullen worden opgepakt. Helaas hanteren enkele onderaannemers en leveranciers een afwijkend beleid. Wij vragen uw begrip voor deze situatie.

Formulier servicemeldingAdres


Evt. factuuradres


Projectinformatie


Overige informatie


Foto's m.b.t. de melding (maximale bestandsgrootte van 7 MB)