Servicemelding

//Servicemelding
Servicemelding 2022-12-20T16:19:42+01:00

Als u een schade en/of gebrek bij uw object wilt melden, kunt u dit via onderstaand formulier aan ons doorgeven.

Vanwege de kerstvakantie is ons kantoor gesloten van vrijdag 23 december 14.30 uur tot en met vrijdag 6 januari 2023. Maandag 09 januari staan wij weer voor u klaar en worden de servicemeldingen op binnen gekomen volgorde opgepakt. Voor spoedeisende klachten kunt u een bericht inspreken op onze voicemail, te bereiken op telefoonnummer 0313 – 49 19 61.

Koopwoningen en -appartementen worden volgens de procedure zoals omschreven in de Woningborg Garantie- en waarborgregeling behandeld. Om aanspraak te kunnen maken op de regeling, moet de schade en/of het gebrek onder de van toepassing zijnde garantieregeling vallen en binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk aan ons gemeld worden. Indien achteraf blijkt, dat aan het verzoek tot herstel geen schending van een garantienorm of geen schending van de contractuele aansprakelijkheid uit de overeenkomst ten grondslag lag, zijn wij gerechtigd om aan de garantiegerechtigde een bedrag aan inspectiekosten in rekening te brengen, deze kunt u terugvinden in de Woningborg Garantie- en waarborgregeling*.

*Dit geldt niet voor servicemeldingen die binnen de onderhoudsperiode van drie maanden na oplevering vallen.

 

Formulier servicemelding

    Adres


    Evt. factuuradres


    Projectinformatie


    Overige informatie


    Foto's m.b.t. de melding (maximale bestandsgrootte van 7 MB)